TNS Consumer Index =   -2.

+0.7

February
2017
Return to the most recent month

TNS Consumer Index

Information
   Choose a year and click on the month number on the chart:
 10
-20
-50
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2
0.5

Age

Information
 • up to 24 9.3 Na górę
 • 25 to 39 -2.3 Na dół
 • 40 to 54 -7.1 Na dół
 • 55+ -4.0 Na dół

Domicile

Information
 • Rural -0.7 Na górę
 • Urban
  up to 200,000
  1.7 Na górę
 • Urban
  over 200,000
  -12.0 Na dół

Education

Information
 • Primary/Lower secondary 3.4 Na górę
 • Basic vocational 0.2 Na górę
 • Secondary -4.2 Na dół
 • Tertiary -6.6 Na dół

Household size

Information
 • 1 -5.2 Na dół
 • 2 -8.6 Na dół
 • 3+ 4.4 Na górę

Employment

Information
 • Unemployed
  • 3.4
 • Managers
  • -11.8

Specific indices

Information
 • SE  -3.0 Information

  Status of the economy

  +5

 • SE*  -8.0 Information

  Status of the economy – forecast

  -3

 • SH  11.0 Information

  Status of households

  -5

 • SH*  4.0 Information

  Status of households – forecasts

  -2

Key macroeconomic indices

Information
Previous month’s data
 • GUS 109.6 Information

  Consumer spending

  +2.2

 • MPiPS 8.6 Information

  Unemployment rate

  +2.6

 • NBP 164,745.5 Information

  Balance of consumer credit

  +164581.4

Media sentiment

Information
Previous month’s data
 • Economic
  sentiment

  59

  +5
  Informacje

 • Demand

  72

  +18
  Informacje


 • Employment

  55

  -12
  Informacje

 • Investments

  41

  +23
  Informacje

Komentarz - maj 2017

Ciągle na plusie

 

Maj przyniósł Polakom słoneczne dni, wysokie temperatury oraz dodatni poziom wskaźnika TNS Consumer Index, który w tym miesiącu osiągnął wartość 0,5 pp. Jest to spadek w stosunku do kwietnia o 1,5 pp., jednak należy pamiętać, że jest to wysoki wynik biorąc pod uwagę, że nie osiągał on dodatnich wartości miesiąc po miesiącu od 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym.

Wydaje się, że prognoza Komisji Europejskiej zapowiadająca spadek bezrobocia, wzrost płac i wzrost PKB w bieżącym 2017 roku ma swoje odbicie w nastrojach konsumenckich. Mimo mieszanych nastrojów w społeczeństwie odnośnie bieżącej sytuacji politycznej, Polacy zdają się lepiej oceniać bieżącą sytuację ekonomiczną kraju i sytuację finansową w swoich gospodarstwach domowych.

W stosunku do maja 2016 ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wzrosła o 6 pp., choć na poziomie nieco niższym niż kwietniu 2017. Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej w stosunku do 2016, podobnie jak miesiąc temu na poziomie 19%, jest to o 9 pp. wyższa niż w maju 2016 roku. Również przyszłość oceniana jest z większym optymizmem – 25% Polaków uważa, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza niż obecnie. Jest to o 5 pp. lepszy wynik w stosunku do maja 2016.

Analogicznie do sytuacji ekonomicznej kraju, obecna sytuacja finansowa gospodarstw domowych oceniana jest przez konsumentów lepiej niż przed rokiem (różnica 5 pp. in plus). Podobnie rzecz się ma z oceną przyszłej sytuacji finansowej – tu również mamy do czynienia z większym odsetkiem optymistów w stosunku do maja 2016. 

Najwyższy wynik wskaźnik TNS Consumer Index osiągnął wśród osób młodych 25 – 39, mieszkańców wsi, jak również w gospodarstwach domowych 3+ i w grupie osób bezrobotnych, co może być częściowo efektem programu 500+. Co ciekawe w grupie menedżerów, w stosunku do zeszłego miesiąca wskaźnik, choć ciągle na poziomie ujemnym (-2,2) także wzrósł – i to o ponad 5%.

Jeżeli pozytywny trend zostanie utrzymany w dłuższym okresie, może to oznaczać, że mimo burzliwych i emocjonalnych dyskusji wokół polityki rządu, klimat ekonomiczny ma szansę się ustabilizować, a związane z nim nastroje będą coraz wyższe – jednak tę hipotezę pozwolą zweryfikować dopiero kolejne miesiące.  

 

Robert Bajek

Account Director