TNS Consumer Index =   -3.

+2.7

January
2017
Return to the most recent month

TNS Consumer Index

Information
   Choose a year and click on the month number on the chart:
 10
-20
-50
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-3
-2

Age

Information
 • up to 24 11.0 Na górę
 • 25 to 39 -5.0 Na dół
 • 40 to 54 -12.0 Na dół
 • 55+ -4.0 Na dół

Domicile

Information
 • Rural 2.0 Na górę
 • Urban
  up to 200,000
  -7.0 Na dół
 • Urban
  over 200,000
  -3.0 Bez zmian

Education

Information
 • Primary/Lower secondary 3.0 Na górę
 • Basic vocational -6.0 Na dół
 • Secondary -2.0 Na górę
 • Tertiary -3.0 Bez zmian

Household size

Information
 • 1 -6.0 Na dół
 • 2 -6.0 Na dół
 • 3+ 2.0 Na górę

Employment

Information
 • Unemployed
  • -15.0
 • Managers
  • 3.0

Specific indices

Information
 • SE  -8.0 Information

  Status of the economy

  -2

 • SE*  -5.0 Information

  Status of the economy – forecast

  +9

 • SH  16.0 Information

  Status of households

  +12

 • SH*  6.0 Information

  Status of households – forecasts

  +5

Key macroeconomic indices

Information
Previous month’s data
 • GUS 107.4 Information

  Consumer spending

  +2.8

 • MPiPS 6.0 Information

  Unemployment rate

  -2.2

 • NBP 164.1 Information

  Balance of consumer credit

  +6.2

Media sentiment

Information
Previous month’s data
 • Economic
  sentiment

  54

  +6
  Informacje

 • Demand

  54

  -11
  Informacje


 • Employment

  67

  +4
  Informacje

 • Investments

  18

  +27
  Informacje

Komentarz - luty 2017

Ostrożnie i niejednoznacznie

TNS Consumer Index miesiąc do miesiąca wzrósł o 1 pp., a rok do roku poprawił swoją wartość zaledwie o 3 pp. Jest to wynik braku koherentnej społecznej oceny sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych. Nie obserwujemy także sezonowej poprawy nastrojów, która zwykle w pierwszym kwartale kształtowana jest skumulowanym wpływem czynników krótkookresowych oraz długookresowego trendu. Rezultat ten może zaskakiwać w świetle dobrych danych makroekonomicznych o sytuacji na rynku pracy oraz zmianach w poziomie dochodów gospodarstw domowych.

W społecznej ocenie od kilkunastu miesięcy znacznie korzystniej postrzegana jest obecna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, aniżeli sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju. Zjawisko to skutkuje ostrożnymi przewidywaniami konsumentów odnośnie dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej ich gospodarstw domowych.


Nadal poprawiają się nastroje w mediach, w których stale przybywa dobrych wiadomości w zakresie koniunktury, zatrudnienia, popytu oraz inwestycji. Pomimo tego korzystne zmiany nastrojów społecznych nie są upowszechnione. Konsumenci najczęściej oceniają, że sytuacja ekonomiczna kraju obecnie jest taka sama jak przed rokiem, a za rok wcale się nie zmieni.

 


Jednak za sprawą osób z niższych segmentów dochodowych, konsumentów którzy mieli trudności na rynku pracy, konsumentów w wieku do 24 lat i z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym oraz gospodarstw domowych o liczbie osób trzy lub więcej maleje odsetek opinii negatywnych, które przesuwają się w kierunku neutralnych lub pozytywnych. Przyrost opinii negatywnych r/r obserwujemy w przypadku mieszkańców miast powyżej 200 tys. mieszkańców, osób z wyższym wykształceniem, czy też grupy zawodowej menedżerów. Brak koherencji ocen skutkuje inercyjnym zachowaniem zagregowanego indeksu nastrojów społecznych.    

 

Marcin Idzik
Associate Director