TNS Consumer Index =   -5.7

-5.8

December
2016
Return to the most recent month

TNS Consumer Index

Information
   Choose a year and click on the month number on the chart:
 10
-20
-50
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2
0.5

Age

Information
 • up to 24 -1.7 Na górę
 • 25 to 39 -2.7 Na górę
 • 40 to 54 -9.0 Na dół
 • 55+ -6.7 Na dół

Domicile

Information
 • Rural -5.7 Bez zmian
 • Urban
  up to 200,000
  -4.0 Na górę
 • Urban
  over 200,000
  -9.3 Na dół

Education

Information
 • Primary/Lower secondary -8.6 Na dół
 • Basic vocational -4.1 Na górę
 • Secondary -6.0 Na dół
 • Tertiary -4.8 Na górę

Household size

Information
 • 1 -9.9 Na dół
 • 2 -9.4 Na dół
 • 3+ -1.1 Na górę

Employment

Information
 • Unemployed
  • -12.1
 • Managers
  • -6.4

Specific indices

Information
 • SE  -6.0 Information

  Status of the economy

  -5

 • SE*  -14.0 Information

  Status of the economy – forecast

  -8

 • SH  4.0 Information

  Status of households

  -8

 • SH*  1.0 Information

  Status of households – forecasts

  -5

Key macroeconomic indices

Information
Previous month’s data
 • GUS 104.6 Information

  Consumer spending

  -1.7

 • MPiPS 8.2 Information

  Unemployment rate

  0

 • NBP 157.9 Information

  Balance of consumer credit

  -4.7

Media sentiment

Information
Previous month’s data
 • Economic
  sentiment

  48

  +5
  Informacje

 • Demand

  65

  +8
  Informacje


 • Employment

  63

  -7
  Informacje

 • Investments

  -9

  -35
  Informacje

Komentarz - maj 2017

Ciągle na plusie

 

Maj przyniósł Polakom słoneczne dni, wysokie temperatury oraz dodatni poziom wskaźnika TNS Consumer Index, który w tym miesiącu osiągnął wartość 0,5 pp. Jest to spadek w stosunku do kwietnia o 1,5 pp., jednak należy pamiętać, że jest to wysoki wynik biorąc pod uwagę, że nie osiągał on dodatnich wartości miesiąc po miesiącu od 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym.

Wydaje się, że prognoza Komisji Europejskiej zapowiadająca spadek bezrobocia, wzrost płac i wzrost PKB w bieżącym 2017 roku ma swoje odbicie w nastrojach konsumenckich. Mimo mieszanych nastrojów w społeczeństwie odnośnie bieżącej sytuacji politycznej, Polacy zdają się lepiej oceniać bieżącą sytuację ekonomiczną kraju i sytuację finansową w swoich gospodarstwach domowych.

W stosunku do maja 2016 ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wzrosła o 6 pp., choć na poziomie nieco niższym niż kwietniu 2017. Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej w stosunku do 2016, podobnie jak miesiąc temu na poziomie 19%, jest to o 9 pp. wyższa niż w maju 2016 roku. Również przyszłość oceniana jest z większym optymizmem – 25% Polaków uważa, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza niż obecnie. Jest to o 5 pp. lepszy wynik w stosunku do maja 2016.

Analogicznie do sytuacji ekonomicznej kraju, obecna sytuacja finansowa gospodarstw domowych oceniana jest przez konsumentów lepiej niż przed rokiem (różnica 5 pp. in plus). Podobnie rzecz się ma z oceną przyszłej sytuacji finansowej – tu również mamy do czynienia z większym odsetkiem optymistów w stosunku do maja 2016. 

Najwyższy wynik wskaźnik TNS Consumer Index osiągnął wśród osób młodych 25 – 39, mieszkańców wsi, jak również w gospodarstwach domowych 3+ i w grupie osób bezrobotnych, co może być częściowo efektem programu 500+. Co ciekawe w grupie menedżerów, w stosunku do zeszłego miesiąca wskaźnik, choć ciągle na poziomie ujemnym (-2,2) także wzrósł – i to o ponad 5%.

Jeżeli pozytywny trend zostanie utrzymany w dłuższym okresie, może to oznaczać, że mimo burzliwych i emocjonalnych dyskusji wokół polityki rządu, klimat ekonomiczny ma szansę się ustabilizować, a związane z nim nastroje będą coraz wyższe – jednak tę hipotezę pozwolą zweryfikować dopiero kolejne miesiące.  

 

Robert Bajek

Account Director