TNS Consumer Index =  .6

-2.5

O poprawę nastrojów społecznych Polaków coraz trudniej

czerwiec
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6

Wiek

Informacje
 • do 24 5.3 Na górę
 • od 25 do 39 0.2 Na dół
 • od 40 do 54 -0.1 Na dół
 • od 55 0.8 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 4.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -5.1 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  3.8 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -6.7 Na dół
 • Zasadnicze 0.9 Na górę
 • Średnie 4.0 Na górę
 • Wyższe 2.0 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -3.5 Na dół
 • 2 1.5 Na górę
 • 3+ 2.7 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -22.0
 • Menedżerowie
  • 8.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  1.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -3.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -1

 • GD  12.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -3

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.4 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.2

 • MPiPS 5.4 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.5

 • NBP 192.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  58

  -12
  Informacje

 • Popyt

  71

  -10
  Informacje


 • Zatrudnienie

  71

  +41
  Informacje

 • Inwestycje

  38

  -8
  Informacje

Komentarz - czerwiec 2019

O poprawę nastrojów społecznych Polaków coraz trudniej

W czerwcu Kantar Consumer Index trzeci miesiąc z rzędu odnotował spadek wartości i wynosi obecnie 0.6 pkt. Spadek konsumenckiego optymizmu ma charakter systematyczny, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, jest obecnie niższy o 9.4 pkt.


Wzrost gospodarczy, poprawa deklarowanej oceny sytuacji ekonomicznej mieszkańców kraju, obietnice wyborcze, a nawet słoneczna aura są już niewystarczające aby dynamicznie podnieść optymizm konsumencki. Nie obserwujemy także sezonowej poprawy nastrojów, która zwykle w drugim kwartale kształtowana jest skumulowanym wpływem czynników krótkookresowych. Rezultat ten może zaskakiwać w świetle dobrych danych makroekonomicznych o sytuacji na rynku pracy oraz zmian w poziomie dochodów gospodarstw domowych.


W społecznej ocenie znacznie korzystniej postrzegana jest obecna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, aniżeli sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju. Zjawisko to skutkuje ostrożnymi przewidywaniami odnośnie dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Konsumenci najczęściej oceniają, że sytuacja ekonomiczna kraju obecnie jest taka sama jak przed rokiem, a za rok wcale się nie zmieni. Brak wyraźnych odczuwalnych zmian oceniany jest negatywnie. Perspektywa na dalszy wzrost jest także bardzo ograniczona, a to jest kluczowym warunkiem poprawy nastrojów społecznych.


W czerwcu obserwujemy wyraźną asymetrię odczuwania bodźców pozytywnych i negatywnych. W stosunku do maja wyraźnie pogorszył się sentyment medialnych treści w obszarze inwestycji, popytu konsumenckiego, czy też nastrojów społecznych. W wielu gospodarstwach domowych rekrutacja do szkół średnich, strajki nauczycieli stały się głównym tematem budzącym negatywne emocje.
Marcin Idzik

Account Director

marcin.idzik@kantar.com