TNS Consumer Index =  5.4

-4.6

lipiec
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
6.4
5.6
4.7
9.8
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2

Wiek

Informacje
 • do 24 14.9 Na górę
 • od 25 do 39 9.5 Na górę
 • od 40 do 54 4.4 Na dół
 • od 55 6.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 5.1 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.7 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  7.4 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 6.7 Na górę
 • Zasadnicze 2.0 Na dół
 • Średnie 7.3 Na górę
 • Wyższe 6.8 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 1.7 Na dół
 • 2 4.4 Na dół
 • 3+ 8.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.9
 • Menedżerowie
  • -0.3

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  3.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -3

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -3

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.4

 • MPiPS 5.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 178.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +3.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  62

  0
  Informacje

 • Popyt

  87

  +11
  Informacje


 • Zatrudnienie

  87

  +5
  Informacje

 • Inwestycje

  53

  +14
  Informacje

Komentarz - styczeń 2019

Nowy rok, nieco lepsze nastroje

Po widocznym spadku na koniec 2018 roku, w styczniu 2019 wskaźnik nastrojów konsumenckich odnotował niewielki wzrost. Jest to jednak na tyle niewielka zmiana, że dopiero kolejne miesiące pozwolą określić, czy okres stycznia 2019 jest początkiem bardziej trwałego trendu wzrostowego, a nastroje Polaków powrócą do „dobrej formy”, która mogliśmy obserwować przez prawie cały poprzedni rok.


Warto zwrócić uwagę na fakt, że obserwowany wzrost jest przede wszystkim generowany przez bardziej pozytywną oceną aktualnej oraz przewidywanej długoterminowej sytuacji ekonomicznej Polski w porównaniu z grudniem 2018. Oznacza to, że pomimo dynamicznej sytuacji w kraju oraz wbrew gorszym nastrojom na koniec 2018, Polacy spojrzeli w styczniu z większym optymizmem na ekonomiczną przyszłość. Można to wiązać z pojawiającymi się na przełomie roku głosami ekspertów ekonomicznych, którzy prognozują możliwy dalszy wzrost wynagrodzeń oraz stały niski poziom bezrobocia w bieżącym roku.


Taki optymizm jest także potwierdzony wzrostem pozytywnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych przez badanych. W porównaniu z „negatywnym” grudniem 2018, większy odsetek badanych ocenia optymistycznie nie tylko prognozy dla Polski, ale także dla ich własnej sytuacji ekonomicznej.


Pytanie na ile aktualny wzrost optymizmu okaże się stały pozostaje otwarte i kolejne miesiące przyniosą na nie jednoznaczną odpowiedź. Będziemy to uważnie śledzić w nadchodzących pomiarach TNS Consumer Index, do czego zachęcamy także Państwa.Kamil Michalski

Dogital Director Kantar Insights

kamil.michalski@kantar.com