TNS Consumer Index =  10.

+3.7

czerwiec
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
4.1
Zaprzysiężenie premiera Morawieckiego
6.4
5.6
4.7
9.8
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9

Wiek

Informacje
 • do 24 7.9 Na dół
 • od 25 do 39 8.4 Na dół
 • od 40 do 54 12.0 Na górę
 • od 55 7.6 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 14.8 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  7.6 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  5.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 10.2 Na górę
 • Zasadnicze 7.2 Na dół
 • Średnie 12.9 Na górę
 • Wyższe 8.1 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 4.2 Na dół
 • 2 7.2 Na dół
 • 3+ 15.5 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 6.8
 • Menedżerowie
  • 7.1

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  9.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +6

 • G*  6.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +2

 • GD  18.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +2

 • GD*  14.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +3

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.6 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 6.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.3

 • NBP 174.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -4.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  62

  +5
  Informacje

 • Popyt

  76

  -6
  Informacje


 • Zatrudnienie

  82

  +1
  Informacje

 • Inwestycje

  39

  -11
  Informacje

Komentarz - sierpień 2019

Perspektywa długotrwałej poprawy nastrojów społecznych ulega wyczerpaniu

Ku zaskoczeniu wielu obserwujemy powolne wygasanie pozytywnego trendu w nastrojach społecznych Polaków. Przyrost pozytywnych nastrojów dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej kraju, sytuacji na rynku pracy, czy też transferom społecznym osiągnęły górną granicę. Wyniki badań wskazują, że brak wyraźnych nowych pozytywnych impulsów i coraz więcej powodów do irytacji codziennością są wystarczającymi motywatorami do pogorszenia nastrojów. 

 

Po lipcowej poprawie w sierpniu pogorszyły się oceny bieżącego a także przyszłego stanu polskiej gospodarki. Nadal wprawdzie przeważają pozytywne opinie odnośnie tych kwestii, jednak kierunek zmian jest negatywny. Krótkookresowa poprawa nastrojów w lipcu miała sezonowy charakter, nie miała także przełomowego wpływu na zatrzymanie topniejącego optymizmu społecznego w Polsce. 

 

Odczuwalny wzrost cen, wydatki na szkolną wyprawkę,  uzupełnienie nadszarpniętego wakacjami domowego budżetu, perspektywa nie rozwiązanego problemu strajku nauczycieli, składają się na pogorszenie nastrojów społecznych. Rodziny odczuwają spadek swojej siły nabywczej, a wpływ 500+ oraz 300+ w dużym stopniu został już zdyskontowany. Od maja systematycznie pogarsza się projekcja przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, potwierdzająca że perspektywa poprawy nastrojów społecznych została już wyczerpana. Przyrastają także opinie, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju pogorszy się, pomimo zapowiedziom, że będzie to niemal precedensowy rok bez deficytu budżetowego. 

 

Perspektywa września wpływa także negatywnie, wiele rodzin odczuje dezorganizację z powodu zmianowości zajęć w szkołach, a część zadaje sobie pytanie co dalej ze strajkiem nauczycieli. 

 

Marcin Idzik

Account Director

Marcin.Idzik@kantar.com