TNS Consumer Index =  5.6

-0.8

Coraz trudniej sięgać po nowe rekordy optymizmu

luty
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-3.4
2
0.5
3.6
3
Protesty w obronie sądów, KRS i SN
7
5.8
7.2
Protesty lekarzy rezydentów
4.6
4.1
Zaprzysiężenie premiera Morawieckiego
6.4
5.6
4.7

Wiek

Informacje
 • do 24 11.2 Na górę
 • od 25 do 39 13.5 Na górę
 • od 40 do 54 2.0 Na dół
 • od 55 3.3 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 8.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.1 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  2.9 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 9.4 Na górę
 • Zasadnicze 3.5 Na dół
 • Średnie 4.4 Na dół
 • Wyższe 7.5 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 2.0 Na dół
 • 2 3.8 Na dół
 • 3+ 8.9 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -8.1
 • Menedżerowie
  • 9.1

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  5.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  2.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -2

 • GD  13.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  8.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.1 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 6.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +2.4

 • NBP 175.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +4.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  66

  +6
  Informacje

 • Popyt

  83

  +6
  Informacje


 • Zatrudnienie

  72

  -13
  Informacje

 • Inwestycje

  63

  +2
  Informacje

Komentarz - luty 2018

Coraz trudniej sięgać po nowe rekordy optymizmu

Od niespełna roku w polskim społeczeństwie optymiści przeważają nad pesymistami, a TNS Consumer Index był na trendzie wzrostowym. Jednak kilkunastomiesięczna tendencja wzrostu optymizmu wyhamowała, a lutowy odczyt TNS Consumer Index jest tego kolejnym potwierdzeniem. Silny wpływ czynników krótkookresowych oraz sezonowych skutecznie skorygował wzrostową tendencję TNS Consumer Index, który wynosi obecnie 5,6 pkt.

 

O nowe rekordy optymizmu będzie jednak coraz trudniej. Pozytywne oceny zmian sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych nie są upowszechnione w polskim społeczeństwie, a zmiany opinii na skutek bieżących wydarzeń są wyraźne. W lutym bardziej krytyczni w ocenach sytuacji w kraju były osoby w wyższym oraz średnim wykształceniem. Przybyło także krytycznych opinii wśród mieszkańców kraju powyżej 40 roku życia oraz mieszkańców miast.

 

Wyraźnie wzrasta frakcja konsumentów, którzy dostrzegają brak zmian mimo istotnej poprawy koniunktury w mediach, wzrostu popytu konsumpcyjnego, poprawy sytuacji na rynku pracy, korzystnej koniunktury w obszarze inwestycji, czy też rynku mieszkaniowego. Oznacza to, że dotychczasowe motywatory w przypadku części konsumentów już przestają oddziaływać na zmianę ich opinii, część konsumentów traktuje zmiany gospodarcze, jako coś normalnego, a część konsumentów jeszcze ich nie doświadczyła we własnych portfelach, poziomie wynagrodzeń lub stabilności zatrudnienia.Marcin Idzik

Associate Director