TNS Consumer Index =  5.8

-1.2

wrzesień
2017
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2
0.5
3.6
3
7
5.8

Wiek

Informacje
 • do 24 8.9 Na górę
 • od 25 do 39 5.5 Na dół
 • od 40 do 54 1.3 Na dół
 • od 55 8.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 7.6 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  7.1 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -0.2 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 8.7 Na górę
 • Zasadnicze 7.6 Na górę
 • Średnie 4.7 Na dół
 • Wyższe 2.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 5.1 Na dół
 • 2 4.1 Na dół
 • 3+ 7.6 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 3.3
 • Menedżerowie
  • -1.1

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  6.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +3

 • G*  3.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -4

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 106.9 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.1

 • MPiPS 7.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 171.4 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  60

  +6
  Informacje

 • Popyt

  82

  +2
  Informacje


 • Zatrudnienie

  79

  +7
  Informacje

 • Inwestycje

  41

  -13
  Informacje

Komentarz - wrzesień 2017

Czyżby jednak „siedem lat tłustych”?

Komentując wyniki za sierpień 2016 (wtedy było minus 4.0) zauważyłem, że nasz wskaźnik nastrojów konsumenckich po raz ostatni „był na plusie” w październiku 2008. A obecne władze wygrały wybory parlamentarne dokładnie siedem lat później (październik 2015). Dlatego rok temu zadałem pytanie czy po siedmiu latach chudych nadejdą lata tłuste (a może … jeszcze chudsze). I już we wrześniu 2016 wskaźnik przebił się na plus 0.7 pkt. Co prawda potem przez kilka miesięcy znowu był ujemy, ale od kwietnia 2017 systematycznie jest dodatni. Przypomnę, że oznacza to więcej odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych na wszystkie pytania, jakie są wliczane do wspomnianego wskaźnika nastrojów (średnio rzecz biorąc).

Bieżąca wartość TNS Consumer Index (wrzesień 2017) wynosi plus 5.8 punktów. Jest to nieco mniej niż w rekordowym sierpniu (wtedy plus 7.1), ale na tyle wysoko, aby potwierdzić podtrzymanie pozytywnego trendu w nastrojach Polaków, jaki obserwujemy od wiosny b.r.

Rok temu zauważyłem również, że od września 1994 (!) aż do maja 2016 włącznie (prawie 22 lata) nastroje w grupie menedżerów były znacznie lepsze niż wśród bezrobotnych. Natomiast w czerwcu 2016 sytuacja odwróciła się – ogólny wskaźnik dla menedżerów spadł poniżej wskaźnika dla bezrobotnych i przez kilka miesięcy utrzymywał się ten stan. Z perspektywy całego roku widać jednak, że nie była to trwała tendencja – z miesiąca na miesiąc to się zmienia, raz jedna grupa jest bardziej optymistycznie nastawiona, raz druga. Obecnie bezrobotni są nieco bardziej optymistycznie nastawieni niż menedżerowie, ale to nie jest duża różnica (3.3 versus -1.1 pkt.; a często bywało, że oba indeksy różniły się między sobą o kilkanaście punktów).

Patrząc z perspektywy długoterminowej można zauważyć, że ostatnie 2-3 lata, to okres tak silnych zmian w życiu społecznym Polaków, że wszelkie trwałe (jak się kiedyś wydawało) tendencje i dysproporcje w postrzeganiu kondycji i perspektyw własnego gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki uległy silnej modyfikacji czy wręcz całkowitemu „wywróceniu”. Mam natomiast wrażenie, że kilka ostatnich miesięcy to okres stabilizacji nastrojów, układania się na nowo różnych tendencji i pewnego wygładzenia dysproporcji pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

 

 

Andrzej Olękiewicz

Digital R&D Director