TNS Consumer Index =  3.6

+3.1

czerwiec
2017
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2
0.5
3.6
3

Wiek

Informacje
 • do 24 8.5 Na górę
 • od 25 do 39 6.6 Na górę
 • od 40 do 54 0.1 Na dół
 • od 55 2.1 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 7.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  3.4 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -3.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.3 Na dół
 • Zasadnicze 1.4 Na dół
 • Średnie 5.6 Na górę
 • Wyższe 8.2 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -9.2 Na dół
 • 2 2.1 Na dół
 • 3+ 13.7 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -11.4
 • Menedżerowie
  • 10.7

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +1

 • G*  2.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +7

 • GD*  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +3

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 106.7 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -1.2

 • MPiPS 7.5 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 167,353.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  58

  +3
  Informacje

 • Popyt

  82

  -4
  Informacje


 • Zatrudnienie

  83

  +3
  Informacje

 • Inwestycje

  65

  +2
  Informacje

Komentarz - lipiec 2017

Temperatura nastrojów wciąż na plusie

Trend wzrostu optymizmu konsumenckiego znajduje potwierdzenie w kolejnym z rzędu miesiącu, gdy TNS Consumer Index szybuje wysoko, osiągając + 3 pkt. proc. Czerwcowy rekord zostawiliśmy już co prawda za sobą (+ 3,6%), ale nadal pozostajemy na poziomie wartości najwyższych dla bieżącej dekady. Lato nie rozpieszcza nadmiernie, więc źródeł optymizmu można szukać poza warunkami pogodowymi – choć długi dzień i wakacje niewątpliwie poprawiają samopoczucie.

Z gospodarki napływają budujące informacje dotyczące tempa rozwoju. Cieszymy się niskim bezrobociem, a możliwość skorzystania z prac sezonowych zapewnia gospodarstwom przypływ dodatkowych środków. Wizyta Donalda Trumpa była zjawiskiem niemożliwym do przegapienia, podnosząc poziom zaufania do pozycji międzynarodowej Polski. Napięcie na polskiej scenie politycznej wpisało się na stałe w krajobraz, sprzyjając polaryzacji wśród części społeczeństwa i dystansowi wobec dyskursu politycznego wśród pozostałej części – co sprawia, że dla wszystkich grup sytuacja polityczna jest constans.  

Fundamentalny wpływ na wskaźniki ma wzrost satysfakcji grup, które pozostają szczególnie wrażliwe na oddziaływanie programów socjalnych. Wysoki poziom optymizmu odnotowujemy tam, gdzie zastrzyk gotówki z 500+ jest ważnym elementem stabilizującym przychody gospodarstwa domowego. Polacy z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, mieszkańcy wsi i małych miast, rolnicy i gospodynie domowe – zadowolenie tych grup wydatnie wpływa na kształt ogólnej satysfakcji z kierunku, w jakim zmierza sytuacja gospodarcza w Polsce, pomimo nadal ostrożnej oceny kondycji ekonomicznej własnych gospodarstw domowych. Tu można wspomnieć o obawach o kierunki rozwoju Polski, które odciskają swoje piętno na grupach z wykształceniem zawodowym, obawiających się o dostępność pracy w swoich obszarach specjalizacji.

Odwrotna optyka kształtuje sytuację w grupach najlepiej wykształconych i najlepiej zarabiających, wśród mieszkańców dużych miast, managerów – ocena własnej kondycji finansowej jest pozytywna, natomiast krytycyzm dotyczy kierunków rozwoju w skali kraju. Te grupy wykazują się wyższą podatnością na obawy związane z sytuacją polityczną, demograficzną, a także długoterminowymi przewidywaniami rozwoju sytuacji. Obawy tej grupy zanikają jednak w zadowoleniu pozostałych grup Polaków.

Nastrój optymizmu ma zatem swoje niuanse, odzwierciedlając zróżnicowanie Polski. Czekamy więc z zainteresowaniem na kolejny miesiąc, który być może odnotuje nie tylko rosnące oceny ale także – miejmy nadzieję – poprawę pogody, której tęsknie wypatrujemy.

 

 

Krzysztof Jodłowski

Account Director