TNS Consumer Index =  3.6

+3.1

czerwiec
2017
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2
0.5
3.6
3
7
5.8
7.2
4.6
4.1

Wiek

Informacje
 • do 24 8.5 Na górę
 • od 25 do 39 6.6 Na górę
 • od 40 do 54 0.1 Na dół
 • od 55 2.1 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 7.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  3.4 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -3.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.3 Na dół
 • Zasadnicze 1.4 Na dół
 • Średnie 5.6 Na górę
 • Wyższe 8.2 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -9.2 Na dół
 • 2 2.1 Na dół
 • 3+ 13.7 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -11.4
 • Menedżerowie
  • 10.7

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +1

 • G*  2.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +7

 • GD*  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +3

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 106.7 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -1.2

 • MPiPS 7.5 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 167,353.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  58

  +3
  Informacje

 • Popyt

  82

  -4
  Informacje


 • Zatrudnienie

  83

  +3
  Informacje

 • Inwestycje

  65

  +2
  Informacje

Komentarz - styczeń 2018

Czy pobijemy rekord?

Ze wszystkich stron świata napływają informacje o rekordowych notowaniach giełd. Również WIG osiągnął rekordowy poziom w styczniu br. A co pokazuje TNS Consumer Index? Aktualny pomiar wskazuje poziom 6.4. Do rekordu jeszcze trochę brakuje – 13.7 w kwietniu 2008 roku. W obecnym trendzie wzrostowym, który rozpoczął się jesienią 2013 roku, najwyższy poziom (7.2) odnotowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Prognozy gospodarcze są dosyć optymistyczne, ale czy na tyle, aby podobnie do giełd światowych, TNS Consumer Index pobił historyczny rekord – zobaczymy.


Komu najbardziej poprawił się nastrój?

 

W ciągu ostatnich 4 lat wzrostowej tendencji TNS Consumer Index wszystkie grupy społeczne odnotowały poprawę nastrojów. Nie wszystkie jednak w takim samym stopniu. Szczególnie silny wzrost odnotowaliśmy wśród osób starszych (55+) – historyczne maksimum we wrześniu 2017 na poziomie 8.1, słabiej wykształconych (historyczne maksimum w sierpniu 2017 roku wśród osób z wykształceniem podstawowym – 16.0) oraz wśród mieszkańców wsi (historyczne maksimum w grudniu 2017 roku – 12.8). W najmniejszym stopniu cieszą się z poprawy sytuacji mieszkańcy wielkich miast (styczniowy pomiar pokazuje 2.6, przy historycznym rekordzie osiągniętym w kwietniu 2008 roku – 23.6), osoby z wyższym wykształceniem („tylko” 20.0 podczas gdy rekord wyniósł 34.0 w kwietniu 2008 roku) oraz młodsi Polacy (do 39 lat). W grupie 25-39 lat obecny wynik na poziomie 4.9 należy uznać za wręcz niski biorąc pod uwagę, że w kwietniu 2008 roku wyniósł 38.5.

 

W okresie najwyższych notowań na przełomie 2007/2008 roku widoczna była silna polaryzacja nastrojów – entuzjazm wśród młodych, wykształconych i z dużych miast, a na drugim biegunie, z ujemnymi wartościami TNS Consumer Index, znajdowały się osoby starsze i słabiej wykształcone. Obecnie na płaszczyźnie demografii nie widać tak dużych różnic – wszystkie grupy społeczne trochę się cieszą, ale euforii nigdzie nie widać.


Łukasz Garstecki

Account Director