TNS Consumer Index =  -2.

+0.7

luty
2017
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2
-3.4
2

Wiek

Informacje
 • do 24 9.3 Na górę
 • od 25 do 39 -2.3 Na dół
 • od 40 do 54 -7.1 Na dół
 • od 55 -4.0 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -0.7 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.7 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -12.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 3.4 Na górę
 • Zasadnicze 0.2 Na górę
 • Średnie -4.2 Na dół
 • Wyższe -6.6 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -5.2 Na dół
 • 2 -8.6 Na dół
 • 3+ 4.4 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 3.4
 • Menedżerowie
  • -11.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +5

 • G*  -8.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -3

 • GD  11.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -5

 • GD*  4.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 109.6 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +2.2

 • MPiPS 8.6 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +2.6

 • NBP 164,745.5 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +164581.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  59

  +5
  Informacje

 • Popyt

  72

  +18
  Informacje


 • Zatrudnienie

  55

  -12
  Informacje

 • Inwestycje

  41

  +23
  Informacje

Komentarz - kwiecień 2017

Kwiecień z rekordem

Podobnie jak wiosenna pogoda, wskaźnik nastrojów konsumenckich Consumer Index jest mocno niestabilny – po marcowym spadku w kwietniu wzrósł do najwyższej wartości od 2008 roku osiągając +2,0, można więc powiedzieć, że osiągnął rekord 10-lecia. Takim nastrojom sprzyjają oczywiście dane makroekonomiczne – rozpędzona gospodarka nie wyhamowuje, wskaźnik bezrobocia spadający systematycznie od 2014 roku zszedł już poniżej 9%, płace rosną znacznie powyżej wskaźnika inflacji, rośnie sprzedaż towarów i usług konsumpcyjnych, a na przykład sprzedaż nowych samochodów osobowych w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku była o 20% wyższa niż w roku 2016.

Również inwestorzy odłożyli na bok obawy związane z długofalowymi skutkami polityki finansowej rządu, co znajduje swój wyraz we wzroście indeksów giełdowych oraz poprawie kursu złotego. Mimo to wzrost ogólnego indeksu i jego relatywnie wysoki poziom w znacznie większym stopniu zawdzięczamy postrzeganiu sytuacji i perspektyw własnego gospodarstwa domowego konsumentów niż ocenie sytuacji ekonomicznej kraju i jej perspektyw. W ocenie perspektyw gospodarki liczba pesymistów nadal jest większa niż optymistów, również w ocenie zmian sytuacji gospodarczej w ciągu minionego roku nadal, choć minimalnie, przeważają oceny negatywne.Percepcja sytuacji jest bardzo silnie skorelowana z wykształceniem respondentów. Im wyższe wykształcenie tym bardziej optymistyczna ocena zmian sytuacji własnego gospodarstwa domowego i tym bardziej pesymistyczna ocena zmian w gospodarce kraju. Ogólny wskaźnik optymizmu konsumenckiego, który jest wypadkową tych wskaźników, łagodnie spada ze wzrostem wykształcenia. Najniższy łączny wskaźnik optymizmu odnotowaliśmy w grupie zawodowej menedżerów (-27) oraz w grupie wiekowej 30-39 lat (-10).Krzysztof Siekierski

Client Service Director