TNS Consumer Index =  .1

+2

listopad
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
Ogólnopolski strajk kobiet tzw. czarny protest
0.1
-5.7
-2.7
Wejście w życie tzw. lex Szyszko
-2
-3.4
2
0.5

Wiek

Informacje
 • do 24 -0.7 Na dół
 • od 25 do 39 7.1 Na górę
 • od 40 do 54 -1.8 Na dół
 • od 55 -1.0 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 5.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  0.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -12.1 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -1.7 Na dół
 • Zasadnicze 2.5 Na górę
 • Średnie -0.8 Na dół
 • Wyższe -0.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -1.5 Na dół
 • 2 -3.1 Na dół
 • 3+ 3.2 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 3.1
 • Menedżerowie
  • 10.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -1.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +3

 • G*  -6.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +2

 • GD  12.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +5

 • GD*  6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 106.3 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 8.2 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 162.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  43

  +4
  Informacje

 • Popyt

  57

  -11
  Informacje


 • Zatrudnienie

  70

  +10
  Informacje

 • Inwestycje

  26

  +7
  Informacje

Komentarz - czerwiec 2018

Czerwiec miesiącem wzrostów

Po chwilowej majowej zadyszce nastroje Polaków zdecydowanie się polepszyły. Wartość TNS Consumer Index wzrosła o 3,7 pkt. w stosunku do maja i aktualnie wynosi aż 10,0 pkt. Jest to najwyższy wynik od początku roku.

Informacje Eurostatu o tym, że Polska ma najwyższy kwartalny wzrost PKB w UE, kolejne spadki wskaźnika bezrobocia czy pozytywne komunikaty o prognozach podstawowych wskaźników gospodarczych za drugi kwartał, zrobiły na konsumentach dobre wrażenie. Jak dodamy do tego informację, że utrzymujący się wysoki i silny wzrost gospodarczy będzie sprawiał, że cały czas popyt na pracowników będzie rósł i realne będą prognozy rosnących płac w sektorze przedsiębiorstw o 7%, a także uwzględnimy wprowadzenie przez Rząd „wyprawki 300 plus” dla każdego ucznia, to mamy już odpowiedź na pytanie skąd taki wysoki wynik indexu.

Nastroje społeczne znów powróciły na dobre tory i po znacznym spadku w maju, wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej wzrósł z 4,5 pkt w maju, do 8,8 pkt w czerwcu. Wzrósł także odsetek Polaków dobrze oceniających ogólną sytuację ekonomiczną Polski. Blisko ¼ Polaków ocenia ją pozytywnie. Zanotowaliśmy także wzrost o 3 p.p. tych, którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna w kraju jest lepsza niż rok temu – 26%. Wzrósł także udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju będzie lepsza (z 27% w maju do 32% w czerwcu).

Miejmy nadzieję, że rozpoczynające się wakacje podtrzymają ten trend i kolejne miesiące będą również pozytywnie oceniane. Zaś prognozy na kolejne kwartały głównych wskaźników makroekonomicznych będą również tak optymistyczne jak do tej pory.


Tomasz Wierzbiński
Account Manager