TNS Consumer Index =  -1.9

-2.6

październik
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
Ogólnopolski strajk kobiet tzw. czarny protest
0.1
-5.7
-2.7
Wejście w życie tzw. lex Szyszko
-2
-3.4
2

Wiek

Informacje
 • do 24 5.1 Na górę
 • od 25 do 39 0.9 Na górę
 • od 40 do 54 -0.5 Na górę
 • od 55 -3.8 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 1.1 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  0.7 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -13.4 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -3.7 Na dół
 • Zasadnicze -1.6 Na górę
 • Średnie -0.1 Na górę
 • Wyższe -5.4 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -2.6 Na dół
 • 2 -4.1 Na dół
 • 3+ 0.1 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -20.7
 • Menedżerowie
  • -2.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -4.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -8.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -3

 • GD  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -3

 • GD*  4.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 106.3 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 8.3 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 162.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  39

  -1
  Informacje

 • Popyt

  68

  +3
  Informacje


 • Zatrudnienie

  60

  -11
  Informacje

 • Inwestycje

  19

  +5
  Informacje

Komentarz - czerwiec 2018

Czerwiec miesiącem wzrostów

Po chwilowej majowej zadyszce nastroje Polaków zdecydowanie się polepszyły. Wartość TNS Consumer Index wzrosła o 3,7 pkt. w stosunku do maja i aktualnie wynosi aż 10,0 pkt. Jest to najwyższy wynik od początku roku.

Informacje Eurostatu o tym, że Polska ma najwyższy kwartalny wzrost PKB w UE, kolejne spadki wskaźnika bezrobocia czy pozytywne komunikaty o prognozach podstawowych wskaźników gospodarczych za drugi kwartał, zrobiły na konsumentach dobre wrażenie. Jak dodamy do tego informację, że utrzymujący się wysoki i silny wzrost gospodarczy będzie sprawiał, że cały czas popyt na pracowników będzie rósł i realne będą prognozy rosnących płac w sektorze przedsiębiorstw o 7%, a także uwzględnimy wprowadzenie przez Rząd „wyprawki 300 plus” dla każdego ucznia, to mamy już odpowiedź na pytanie skąd taki wysoki wynik indexu.

Nastroje społeczne znów powróciły na dobre tory i po znacznym spadku w maju, wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej wzrósł z 4,5 pkt w maju, do 8,8 pkt w czerwcu. Wzrósł także odsetek Polaków dobrze oceniających ogólną sytuację ekonomiczną Polski. Blisko ¼ Polaków ocenia ją pozytywnie. Zanotowaliśmy także wzrost o 3 p.p. tych, którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna w kraju jest lepsza niż rok temu – 26%. Wzrósł także udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju będzie lepsza (z 27% w maju do 32% w czerwcu).

Miejmy nadzieję, że rozpoczynające się wakacje podtrzymają ten trend i kolejne miesiące będą również pozytywnie oceniane. Zaś prognozy na kolejne kwartały głównych wskaźników makroekonomicznych będą również tak optymistyczne jak do tej pory.


Tomasz Wierzbiński
Account Manager