TNS Consumer Index =  -4.

+1.1

sierpień
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7
-2

Wiek

Informacje
 • do 24 3.1 Na górę
 • od 25 do 39 -0.9 Na górę
 • od 40 do 54 -7.4 Na dół
 • od 55 -4.7 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 1.1 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -4.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -12.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 1.9 Na górę
 • Zasadnicze -4.2 Na dół
 • Średnie -5.5 Na dół
 • Wyższe -4.9 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -6.5 Na dół
 • 2 -5.9 Na dół
 • 3+ -1.1 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -6.1
 • Menedżerowie
  • -21.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -8.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -10.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +3

 • GD  6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +1

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  0

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 107.8 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +3.5

 • MPiPS 8.6 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 160.1 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +2.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  20

  -6
  Informacje

 • Popyt

  69

  +5
  Informacje


 • Zatrudnienie

  54

  -8
  Informacje

 • Inwestycje

  31

  +16
  Informacje

Komentarz - maj 2017

Ciągle na plusie

 

Maj przyniósł Polakom słoneczne dni, wysokie temperatury oraz dodatni poziom wskaźnika TNS Consumer Index, który w tym miesiącu osiągnął wartość 0,5 pp. Jest to spadek w stosunku do kwietnia o 1,5 pp., jednak należy pamiętać, że jest to wysoki wynik biorąc pod uwagę, że nie osiągał on dodatnich wartości miesiąc po miesiącu od 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym.

Wydaje się, że prognoza Komisji Europejskiej zapowiadająca spadek bezrobocia, wzrost płac i wzrost PKB w bieżącym 2017 roku ma swoje odbicie w nastrojach konsumenckich. Mimo mieszanych nastrojów w społeczeństwie odnośnie bieżącej sytuacji politycznej, Polacy zdają się lepiej oceniać bieżącą sytuację ekonomiczną kraju i sytuację finansową w swoich gospodarstwach domowych.

W stosunku do maja 2016 ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wzrosła o 6 pp., choć na poziomie nieco niższym niż kwietniu 2017. Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej w stosunku do 2016, podobnie jak miesiąc temu na poziomie 19%, jest to o 9 pp. wyższa niż w maju 2016 roku. Również przyszłość oceniana jest z większym optymizmem – 25% Polaków uważa, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza niż obecnie. Jest to o 5 pp. lepszy wynik w stosunku do maja 2016.

Analogicznie do sytuacji ekonomicznej kraju, obecna sytuacja finansowa gospodarstw domowych oceniana jest przez konsumentów lepiej niż przed rokiem (różnica 5 pp. in plus). Podobnie rzecz się ma z oceną przyszłej sytuacji finansowej – tu również mamy do czynienia z większym odsetkiem optymistów w stosunku do maja 2016. 

Najwyższy wynik wskaźnik TNS Consumer Index osiągnął wśród osób młodych 25 – 39, mieszkańców wsi, jak również w gospodarstwach domowych 3+ i w grupie osób bezrobotnych, co może być częściowo efektem programu 500+. Co ciekawe w grupie menedżerów, w stosunku do zeszłego miesiąca wskaźnik, choć ciągle na poziomie ujemnym (-2,2) także wzrósł – i to o ponad 5%.

Jeżeli pozytywny trend zostanie utrzymany w dłuższym okresie, może to oznaczać, że mimo burzliwych i emocjonalnych dyskusji wokół polityki rządu, klimat ekonomiczny ma szansę się ustabilizować, a związane z nim nastroje będą coraz wyższe – jednak tę hipotezę pozwolą zweryfikować dopiero kolejne miesiące.  

 

Robert Bajek

Account Director