TNS Consumer Index =  -4.

+1.1

sierpień
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
Ogólnopolski strajk kobiet tzw. czarny protest
0.1
-5.7
-2.7
Wejście w życie tzw. lex Szyszko
-2

Wiek

Informacje
 • do 24 3.1 Na górę
 • od 25 do 39 -0.9 Na górę
 • od 40 do 54 -7.4 Na dół
 • od 55 -4.7 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 1.1 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -4.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -12.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 1.9 Na górę
 • Zasadnicze -4.2 Na dół
 • Średnie -5.5 Na dół
 • Wyższe -4.9 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -6.5 Na dół
 • 2 -5.9 Na dół
 • 3+ -1.1 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -6.1
 • Menedżerowie
  • -21.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -8.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -10.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +3

 • GD  6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +1

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  0

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 107.8 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +3.5

 • MPiPS 8.6 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 160.1 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +2.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  20

  -6
  Informacje

 • Popyt

  69

  +5
  Informacje


 • Zatrudnienie

  54

  -8
  Informacje

 • Inwestycje

  31

  +16
  Informacje

Komentarz - maj 2018

W maju chłodniej

 

Po spektakularnym wzroście indeksu w kwietniu, majowe nastroje Polaków nieco ochłodziły się -  wartość TNS Consumer Index spadła o 3,5 pkt. w stosunku do kwietnia i aktualnie wynosi 6,3 pkt. To nadal dobry pozytywny wynik, zbliżony do tego z który rozpoczynaliśmy 2018 rok.

 

Maj dla Polaków to czas odpoczynku. Zaczynaliśmy ten miesiąc wyjątkowo długą „Majówką",  którą większość z nas wykorzystała na odpoczynek, a w tym roku maj kończymy dodatkowo świętem Bożego Ciała, które również wydłuża nam weekend. Nie mniej w tym samym czasie zdarzyła się katastrofa w kopalni „Zofiówka”, gdzie śmierć poniosło pięciu górników. Tegoroczny maj, to również czas protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, który mimo rozmów ze stroną rządową nadal trwa. Jednym z postulatów jest comiesięczny dodatek dla pełnoletnich niepełnosprawnych w wysokości 500 złotych, na co nie chce zgodzić się Rząd.

Sytuacja ta polaryzuje opinię publiczną, co z pewnością wpływa negatywnie na  nastroje społeczne co obserwujemy w znacznym spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, z 10 pkt w kwietniu, do 4,5 pkt w maju. Natomiast pozytywna ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski skurczyła się o 4 p.p., aby w bieżącym miesiącu wynieść 17%. Obserwujemy również wzrost odsetka konsumentów (o 3 p.p), którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna kraju jest gorsza, niż rok temu – 17%, wzrósł również udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok również będzie gorzej – 23% konsumentów miało takie odczucia, w kwietniu tylko 19%. Jak widać pozytywne komunikaty o poziomach podstawowych wskaźników koniunktury gospodarczej za pierwszy kwartał 2018 nie zrobiły na konsumentach dużego wrażenia i postrzegają oni sytuację w kraju jednak przez pryzmat napięć społeczno-politycznych niż przez dobrą dynamikę wzrostu krajowej gospodarki.

 

Obserwując napiętą sytuację w Sejmie, możemy się spodziewać, że zakończenie protestu osób niepełnosprawnych w sposób ich zadowalający, powinno wpłynąć pozytywnie na omawiane wyżej wskaźniki. Karolina Wetoszka
Account Director

karolina.wetoszka@kantartns.com