TNS Consumer Index =  -5.1

-3.9

lipiec
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-2.2
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1
-5.7
-2.7

Wiek

Informacje
 • do 24 2.1 Na górę
 • od 25 do 39 -0.3 Na górę
 • od 40 do 54 -8.0 Na dół
 • od 55 -8.7 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -3.3 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -5.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -6.2 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.5 Na górę
 • Zasadnicze -9.1 Na dół
 • Średnie -4.1 Na górę
 • Wyższe -4.9 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -10.6 Na dół
 • 2 -6.3 Na dół
 • 3+ -1.2 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -2.4
 • Menedżerowie
  • -10.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -7.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -13.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -4

 • GD  5.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -6

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -6

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.3 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -1.2

 • MPiPS 8.8 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.4

 • NBP 157.9 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  26

  -5
  Informacje

 • Popyt

  64

  +13
  Informacje


 • Zatrudnienie

  62

  -3
  Informacje

 • Inwestycje

  15

  -19
  Informacje

Komentarz - październik 2017

Kolejny rekordowy indeks

W ostatnich tygodniach konsumenci ewidentnie postrzegają sytuację swoich gospodarstw domowych oraz sytuację ekonomiczną kraju jako dobrą, z perspektywą na jeszcze lepszą. W aktualnym pomiarze ujawniła się nieco większa grupa osób postrzegająca czynniki makroekonomiczne w negatywnym świetle i nie wróżąca krajowej sytuacji ekonomicznej wzrostu w perspektywie najbliższych miesięcy, jednak postrzeganie sytuacji przez pryzmat budżetu własnego gospodarstwa domowego jest znacznie lepsze. Wygląda na to, że konsumenci czują w ostatnim czasie stabilizację swojej sytuacji, jak również widzą perspektywę jej poprawy, co z pewnością stanowi bodziec do podejmowania odważniejszych decyzji zakupowych i zaciągania zobowiązań. Odzwierciedlają to na przykład wskaźniki koniunktury gospodarczej raportowane poprzez GUS.


Odważniejsze decyzje zakupowe to nie tylko wzrost wydatków na bieżącą konsumpcję gospodarstw domowych, ale również inwestycje i zakupy dóbr trwałych, w tym samochodów. Rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce rośnie nieprzerwanie od co najmniej kilkunastu miesięcy, przy czym zdominowany jest przez klientów biznesowym. Jednak sprzedaż samochodów klientom indywidualnym również rośnie i dane za wrzesień publikowane przez PZPM wskazywały na 10,5% wzrost zakupów aut nowych właśnie przez tę grupę konsumentów. W przypadku gospodarstwa domowego zakup auta to duże wydarzenie i również duże obciążenie budżetu zatem dwucyfrowe wzrosty świadczą, że coraz lepiej nam, jako społeczeństwu, się powodzi i na razie patrzymy w przyszłość optymistycznie.


O ile w najbliższym czasie nie nastąpi nagłe wydarzenie zmieniające zasady gry na międzynarodowych rynkach gospodarczych, takie jak kryzys ekonomiczny na skalę globalną, konflikt polityczny lub militarny wpływający na naszą sytuację ekonomiczną oraz naszych głównych partnerów gospodarczych, to wydaje się, że dobry trend nastrojów konsumenckich ma szansę się utrzymać przez najbliższe miesiące. Do wyborów?

 

 

Michał Roszkowski

Account Director