TNS Consumer Index =  -5.1

-2.1

maj
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-3.1
Zaprzysiężenie rządu Beaty Szydło
-2
-2.2
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
-4
0.7
-1.9
0.1

Wiek

Informacje
 • do 24 2.2 Na górę
 • od 25 do 39 1.3 Na górę
 • od 40 do 54 -12.1 Na dół
 • od 55 -6.6 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -1.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -4.1 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -11.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -1.4 Na górę
 • Zasadnicze -6.2 Na dół
 • Średnie -3.2 Na górę
 • Wyższe -9.9 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -11.8 Na dół
 • 2 -5.9 Na dół
 • 3+ -0.6 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -12.1
 • Menedżerowie
  • -5.0

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -9.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -4

 • G*  -15.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +2

 • GD*  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 105.5 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +2.5

 • MPiPS 9.5 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.5

 • NBP 156.4 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  27

  -61
  Informacje

 • Popyt

  62

  +6
  Informacje


 • Zatrudnienie

  70

  +1
  Informacje

 • Inwestycje

  31

  -10
  Informacje

Komentarz - styczeń 2017

Krok do przodu, krok do tyłu

Skończył się czas świętowania, szybko minęły dni szczodre (jak niegdyś nazywano okres od Nowego Roku do Trzech króli), wracamy do rzeczywistości i codziennej pracy. W grudniu 2016 roku TNS Consumer Index osiągnął poziom – 5,7,  najniższy wynik od sierpnia 2015 roku. W styczniu nastroje nieco się poprawiły i 2017 zaczynamy z indeksem na poziomie -2,7.

 

W stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie pogorszyła się ocena sytuacji ekonomicznej kraju, utrzymuje krytyczna ocena dynamiki zmian, ale poprawiły się prognozy dotyczące sytuacji kraju za rok. Wzrosła także ocena ekonomicznej sytuacji własnych gospodarstw domowych, respondenci z optymizmem patrzą w tym zakresie na rok 2017. Poprawiły się też nastroje w mediach, w których dobre wiadomości są liczniejsze od złych w zakresie koniunktury, zatrudnienia oraz inwestycji. Pogorszenie klimatu medialnego wystąpiło natomiast w dziedzinie, którą umownie nazywamy popytem, a obejmującą m.in. problematykę siły nabywczej i płac, w tym także ceny produktów codziennego użytku,  energii, wody, usług komunalnych czy ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Ciekawie kształtują się nastroje polskich konsumentów  w zależności od różnych cech społecznych i demograficznych. Niskie wartości  indeksu w styczniu 2017 obserwujemy wśród osób w wieku  40-54 lata, z wykształceniem zawodowym, bezrobotnych, a także mieszkańców miast małych i średnich. Z kolei wartości wskazujące na względnie dobry klimat konsumencki  osiągnął nasz indeks wśród najmłodszych badanych (do 24 roku życia), mieszkających na wsi i menedżerów.


 

Piotr Kwiatkowski
Dyrektor Kantar Public w Polsce