TNS Consumer Index =  -2.2

-0.2

styczeń
2016
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-6.6
-3.8
Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy
-5.1
-4.1
Wybory parlamentarne
-3.1
Zaprzysiężenie rządu Beaty Szydło
-2
-2.2
-4.6
-2.7
-3
Startuje program 500+
-5.1
-1.2
EURO 2016: Polska wychodzi z grupy; BREXIT
-5.1
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Wiek

Informacje
 • do 24 6.2 Na górę
 • od 25 do 39 2.8 Na górę
 • od 40 do 54 -4.8 Na dół
 • od 55 -1.6 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -2.2 Bez zmian
 • Miasto
  do 200 tys.
  -0.3 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -6.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.3 Na górę
 • Zasadnicze -3.0 Na dół
 • Średnie -2.7 Na dół
 • Wyższe -0.9 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -4.9 Na dół
 • 2 0.4 Na górę
 • 3+ -2.9 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -11.0
 • Menedżerowie
  • 4.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  -8.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -1

 • GD  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +4

 • GD*  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -3.8

 • MPiPS 9.8 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 153.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  22

  -1
  Informacje

 • Popyt

  61

  +24
  Informacje


 • Zatrudnienie

  59

  -15
  Informacje

 • Inwestycje

  65

  +15
  Informacje

Komentarz - maj 2018

W maju chłodniej

 

Po spektakularnym wzroście indeksu w kwietniu, majowe nastroje Polaków nieco ochłodziły się -  wartość TNS Consumer Index spadła o 3,5 pkt. w stosunku do kwietnia i aktualnie wynosi 6,3 pkt. To nadal dobry pozytywny wynik, zbliżony do tego z który rozpoczynaliśmy 2018 rok.

 

Maj dla Polaków to czas odpoczynku. Zaczynaliśmy ten miesiąc wyjątkowo długą „Majówką",  którą większość z nas wykorzystała na odpoczynek, a w tym roku maj kończymy dodatkowo świętem Bożego Ciała, które również wydłuża nam weekend. Nie mniej w tym samym czasie zdarzyła się katastrofa w kopalni „Zofiówka”, gdzie śmierć poniosło pięciu górników. Tegoroczny maj, to również czas protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, który mimo rozmów ze stroną rządową nadal trwa. Jednym z postulatów jest comiesięczny dodatek dla pełnoletnich niepełnosprawnych w wysokości 500 złotych, na co nie chce zgodzić się Rząd.

Sytuacja ta polaryzuje opinię publiczną, co z pewnością wpływa negatywnie na  nastroje społeczne co obserwujemy w znacznym spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, z 10 pkt w kwietniu, do 4,5 pkt w maju. Natomiast pozytywna ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski skurczyła się o 4 p.p., aby w bieżącym miesiącu wynieść 17%. Obserwujemy również wzrost odsetka konsumentów (o 3 p.p), którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna kraju jest gorsza, niż rok temu – 17%, wzrósł również udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok również będzie gorzej – 23% konsumentów miało takie odczucia, w kwietniu tylko 19%. Jak widać pozytywne komunikaty o poziomach podstawowych wskaźników koniunktury gospodarczej za pierwszy kwartał 2018 nie zrobiły na konsumentach dużego wrażenia i postrzegają oni sytuację w kraju jednak przez pryzmat napięć społeczno-politycznych niż przez dobrą dynamikę wzrostu krajowej gospodarki.

 

Obserwując napiętą sytuację w Sejmie, możemy się spodziewać, że zakończenie protestu osób niepełnosprawnych w sposób ich zadowalający, powinno wpłynąć pozytywnie na omawiane wyżej wskaźniki. Karolina Wetoszka
Account Director

karolina.wetoszka@kantartns.com