TNS Consumer Index =  7.2

+1.4

październik
2017
Powrót do najnowszego miesiąca

TNS Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
2
0.5
3.6
3
Protesty w obronie sądów, KRS i SN
7
5.8
7.2
Protesty lekarzy rezydentów
4.6
4.1
Zaprzysiężenie premiera Morawieckiego
6.4
5.6
4.7
9.8

Wiek

Informacje
  • do 24 15.7 Na górę
  • od 25 do 39 10.8 Na górę
  • od 40 do 54 8.1 Na górę
  • od 55 2.7 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
  • Wieś 8.3 Na górę
  • Miasto
    do 200 tys.
    10.4 Na górę
  • Miasto
    pow. 200 tys.
    -1.6 Na dół

Wykształcenie

Informacje
  • Podstawowe/ gimnazjalne 12.3 Na górę
  • Zasadnicze 1.8 Na dół
  • Średnie 8.8 Na górę
  • Wyższe 11.8 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
  • 1 1.1 Na dół
  • 2 2.9 Na dół
  • 3+ 16.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
  • Bezrobotni
    • 5.8
  • Menedżerowie
    • 12.0

Dane szczegółowe

Informacje
  • G  4.0 Informacje

    Stan gospodarki

     -2

  • G*  7.0 Informacje

    Stan gospodarki - prognoza

    +4

  • GD  14.0 Informacje

    Stan gosp. domowych

    -1

  • GD*  9.0 Informacje

    Stan gosp. domowych - prognoza

    +2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
  • GUS 102.1 Informacje

    Wydatki na konsumpcję

    0

  • MPiPS 6.9 Informacje

    Stopa bezrobocia

    -0.1

  • NBP 172.2 Informacje

    Wartość kredytów konsumpcyjnych

    +1.1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
  • Koniunktura

    59

    -1
    Informacje

  • Popyt

    74

    -8
    Informacje


  • Zatrudnienie

    65

    -14
    Informacje

  • Inwestycje

    58

    +17
    Informacje

Komentarz - maj 2018

W maju chłodniej

 

Po spektakularnym wzroście indeksu w kwietniu, majowe nastroje Polaków nieco ochłodziły się -  wartość TNS Consumer Index spadła o 3,5 pkt. w stosunku do kwietnia i aktualnie wynosi 6,3 pkt. To nadal dobry pozytywny wynik, zbliżony do tego z który rozpoczynaliśmy 2018 rok.

 

Maj dla Polaków to czas odpoczynku. Zaczynaliśmy ten miesiąc wyjątkowo długą „Majówką",  którą większość z nas wykorzystała na odpoczynek, a w tym roku maj kończymy dodatkowo świętem Bożego Ciała, które również wydłuża nam weekend. Nie mniej w tym samym czasie zdarzyła się katastrofa w kopalni „Zofiówka”, gdzie śmierć poniosło pięciu górników. Tegoroczny maj, to również czas protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, który mimo rozmów ze stroną rządową nadal trwa. Jednym z postulatów jest comiesięczny dodatek dla pełnoletnich niepełnosprawnych w wysokości 500 złotych, na co nie chce zgodzić się Rząd.

Sytuacja ta polaryzuje opinię publiczną, co z pewnością wpływa negatywnie na  nastroje społeczne co obserwujemy w znacznym spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, z 10 pkt w kwietniu, do 4,5 pkt w maju. Natomiast pozytywna ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski skurczyła się o 4 p.p., aby w bieżącym miesiącu wynieść 17%. Obserwujemy również wzrost odsetka konsumentów (o 3 p.p), którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna kraju jest gorsza, niż rok temu – 17%, wzrósł również udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok również będzie gorzej – 23% konsumentów miało takie odczucia, w kwietniu tylko 19%. Jak widać pozytywne komunikaty o poziomach podstawowych wskaźników koniunktury gospodarczej za pierwszy kwartał 2018 nie zrobiły na konsumentach dużego wrażenia i postrzegają oni sytuację w kraju jednak przez pryzmat napięć społeczno-politycznych niż przez dobrą dynamikę wzrostu krajowej gospodarki.

 

Obserwując napiętą sytuację w Sejmie, możemy się spodziewać, że zakończenie protestu osób niepełnosprawnych w sposób ich zadowalający, powinno wpłynąć pozytywnie na omawiane wyżej wskaźniki. Karolina Wetoszka
Account Director

karolina.wetoszka@kantartns.com